تبلیغات
fanoos245 - درمان اختلال دیکته نویسی
سه شنبه 10 خرداد 1390

درمان اختلال دیکته نویسی

   نوشته شده توسط: Hamidreza maleki    

مقدمه 

 شنیدن و خواندن وسیله ایست برای پی بردن به افکار دیگران و گفتار و نوشتن وسیله ایست برای آگاه ساختن دیگران از مقاصد و افکار خود. بنابراین تمام کوشش هایی که در زمینه آموزش زبان در دبستان انجام می گیرد باید در جهت پرورش ارکان چهارگانه آن یعنی شنیدن گفتن خواندن و نوشتن باشد. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا دانش آموزان ما در املا ضعف دارند ؟ به روایتی اشکال کار در کجاست ؟ معلم؟ دانش آموز؟ و شاید هم خانواده ؟

 

مقدمه 

 شنیدن و خواندن وسیله ایست برای پی بردن به افکار دیگران و گفتار و نوشتن وسیله ایست برای آگاه ساختن دیگران از مقاصد و افکار خود. بنابراین تمام کوشش هایی که در زمینه آموزش زبان در دبستان انجام می گیرد باید در جهت پرورش ارکان چهارگانه آن یعنی شنیدن گفتن خواندن و نوشتن باشد. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا دانش آموزان ما در املا ضعف دارند ؟ به روایتی اشکال کار در کجاست ؟ معلم؟ دانش آموز؟ و شاید هم خانواده ؟

در این مقاله سعی نموده ام تا با استفاده از تجربیات خود و منابع مختلف پاسخی به پرسش مطرح شده بدهم و عوامل مختلف را بررسی و در نهایت راهکارهایی را ارائه نمایم.امیدوارم که تلاش کوچک من در جهت پرورش قوای ذهنی ، عواطف ، استعدادها و توانایی های کودکانمان مفید واقع شود.

همه بر این باور اعتقاد دارند که خواندن نقش عمده ای در تقویت مهارت نوشتن دارد پس بنده ابتدا عوامل ششگانه ی زیر را که به عنوان عوامل تأثیر گذار بر خواندن می باشد را ارائه می دهم و بعد از آن بحث دیکته و اختلالات آن را ادامه می دهم.

 انواع اشتباهات دیکته نویسی 

انواع اشتباهات را می توان در جدول مقابل مشاهده کرد .( شماره 1 )

غلط

درست

 نوع اشتباه

سبح

صبح

حافظه دیداری

بشکاب

بشقاب

حساسیت شنیداری

می گوفت

می گفت

آموزش

داسبتان

داستان

دقت

به صورت وارون

بابا

وارونه نویسی

به صورت قرینه -از چب به راست

بابا

قرینه نویسی

مارد

مادر

حافظه توالی دیداری

امیر الموءمنین (به صورت کج )

امیرالموءمنین

نارسا نویسی

جانه

خانه

تمیز دیداری دقت

.

راه های برطرف کردن نارسا نویسی 

1- در اختیار قرار دادن روان نویس برای رسم خطوط 2- تهیه وایت برد کوچک برای نقاشی و رسم خط  3- اصلاح وضع نشستن کودک.  4-راست قرار دادن کاغذ و دفتر 5- اصلاح قلم به دست گرفتن و انتخاب نوع مداد (که بهترین و درست ترین روش به دست گرفتن قلم این است که قلم بین دو انگشت شست و نشانه قرار گیرد و انگشت سبابه تکیه گاه قلم گردد.) 6- تقویت عضلات انگشتان به کمک (خمیربازی -  مچاله کردن کاغذ استفاده از قیچی و بریدن کاغذ ، باز و بسته کردن دکمه ، زیپ ، بند کفش - ورزش انگشتان رسم خطوط بر روی شن و ماسه پر کردن شکل نقطه چین کامل کردن شکل کلمه نوشتن بین دو خط)  7-  تقویت هماهنگی چشم با دست با روش های (در حلقه انداختن توپ ماهی گیری کوبیدن میخ تیراندازی چسبانَک و توپ  پیچاندن نخ دور قرقره حمل استکان با لیوان آب -  عمود نگه داشتن چوب بریدن اشکال تیله بازی یک قل دو قل - دوختن)

  1- تن آگاهی . ( اعضای بدنش را نام ببرد .) 2- تقلید کودک از حرکات آدم رباتی .( می توان با استفاده از مقوا و ساخت آدمک نیز این حرکات را از کودک خواست .)  3- معلم می تواند حرکاتی را اجرا کند و از دانش آموز بخواهد آن ها را تکرار کند .  4-می توان آزمون 5 فراستیگ را انجام داد .( کشیدن تصاویر بالای نقطه چین در پایین خط فرضی .)

 حافظه ی دیداری  

بسیاری از دانش آموزان در نوشتن برخی واژه ها که در آن حرفی  به کار رفته که اشکال مختلفی دارد دچار مشکل می شوند . ( مثلاً منظور را  منزور می نویسند ) علت عمده ی این نوع غلط های املایی ضعف حافظه ی دیداری است ، یعنی کودک به خوبی قادر نیست تصویر حرف مورد نظر را در کلمه به خاطر بیاورد . رونویسی کردن این واژه ها می تواند به دانش آموز کمک کند ، اما این کمک لزوما به سایر موارد انتقال نمی یابد . پس بهتر است حافظه ی دیداری کودک را تقویت کنیم . تا نه تنها دیکته ی درست واژه ای را که غلط نوشته است را فراگیرد ، بلکه با خواندن و دیدن هر کلمه جدید ، توانایی به خاطر سپاری آن را داشته باشد . برای تقویت حافظه دیداری باید «خوب دیدن» را تمرین کرد.

راه های تقویت حافظه ی دیداری  

1-  نشان دادن تصاویر و خواستن شرح هریک.  2- نشان دادن تصاویر مرکب و پیچیده و طرح سؤالات جزیی از آنها.   3- نشان دادن وسایل و پنهان کردن یکی از آنها.4- تغییر محل دانش آموزان  و تشخیص جای آنها.  5 - تهیه کارت واژگان کلمات دشوار هم خانواده و مترادف.  6-تشخیص یک نشانه از نشانه های دیگر یا یک کلمه از کلمه های دیگر.  7-  استفاده از پازل.  8 - یافتن تصاویر در هم ریخته .   9- رنگ زدن تصاویر درهم. 10- یافتن حروف درهم.  11-یافتن واژه در متن کتاب یا روزنامه. 12- روی کارت 3 کلمه می نویسیم بعد از نشان دادن به دانش آموز، آن را مخفی می کنیم و دانش آموز بایدکلمات کارت را به ترتیب بیان کند.

  تقویت تمیز دیداری  

 بسیار اتفاق افتاده است که دانش آموزان کلماتی مثل « زود » را« دوز » می نویسند که این مشکل مربوط به تمیز دیداری آن ها است . برای رفع این مشکل باید تمرین هایی برای دانش آموزان تدارک دید که در حیطه ی ادراک های متعدد دیداری قرار گیرد .  

الف ) توانایی در تمیز دیداری      توانایی تشخیص تفاوت بین چند چیز . مثل « ش » از « س »   

راه های تقویت توانایی در تمیز دیداری 

1- آزمون شماره 4 فراستیگ ( تصاویری را رسم کرده و از دانش آموز می خواهیم دور یکی از اشکال که از او می خواهیم دایره بکشد .)  2- آزمون زیر را انجام می دهیم .  

نمونه حروف سمت راست را در بین حروف دیگر بیابید .

چ

چ ح د ا ک ت چ ب

د

ا ر ذ د گ ع ز د

 3- آزمون فوق را برای واژه ها نیز می توان انجام داد .  

ب ) ادرا ک نقش از زمینه  این یک مهارت ادراکی است که به تشخیص یک چیز از زمینه محیطی آن مربوط می شود . وقتی دانش آموز این مهارت را داشته باشد ، می تواند حروف کوچک را در میان این واژه ها به خوبی ادراک نماید . بنابراین بین هر کدام از آن حروف و کل کلمه تمیز قایل شود .

  راه های تقویت ادرا ک نقش از زمینه 

1-اجرای آزمون 4 فراستیگ . ( با طراحی تصاویر مشابه از او می خواهیم تا دور شکل خاصی را که تعیین می کنیم دایره بکشد .)  2- روی کارت حروف الفبا را در جهات مختلف می نویسیم و از آن ها می خواهیم که بدون چرخاندن کارت یکی از حروف را که ما تعیین کرده ایم دورش دایره بکشد . )   3تصاویر پنهان در بعضی از نقاشی ها را بیابد .  4- روی کارتی حروفی را در هم می نویسیم و از دانش آموزان می خواهیم که حروف مورد نظر را پیدا کند . 5- در یک صفحه از کتاب درسی دور حروف خاصی خط بکشند .  

پ ) اکمال دیداری    این مهارت به توانایی بازشناسی یک چیز ، بدون اینکه کل آن نشان داده شود اطلاق می شود .

 راه های تقویت اکمال دیداری 

1-روی کارت هایی حروف را سایه دار یا ناقص می نویسم و از دانش آموزان می خواهیم آن ها را بازشناسی کنند .  2- اشکال ناقص هندسی را تکمیل کنند .  3- طراحی حیوانات ناقص را کامل کنند .

  هماهنگی دیداری حرکتی    این مهارت به توانایی هماهنگ ساختن دیدار از شیء و حرکت قسمت های مختلف بدن گفته می شود .

  راه های تقویت هماهنگی دیداری حرکتی   :     1- اجرای آزمون 5  فراستیگ       2- کامل کردن تصاویر نقطه چین .      3- کپی کردن تصاویر مختلف توسط دانش آموز .

  ث ) حافظه ی توالی دیداری  این مهارت به توانایی یاد آوری آن چه دیده ایم ، به همان ترتیبی که بوده ، مربوط می شود . دانش آموزانی که از این مهارت به اندازه ی کافی برخوردار نیستند ، در تجسم و ترتیب و توالی حروف دچار مشکل می شوند . به عنوان مثال ، « دارد » را « دادر » می نویسند.

  راه های تقویت حافظه ی توالی دیداری 

  1- سه یا چهار نفر را به دانش آموزا معرفی می کنیم و از او می خواهیم به همان ترتیب آن ها را نشان دهد و نام ببرد .  2- حرکاتی را انجام می دهیم و دانش آموز  آن ها را تکرار می کند .   3- روی کارت حروفی را می نویسیم و از دانش آموز می خواهیم بعد از مخفی کردن کارت ، حروف را از راست به چپ به ترتیب بگوید .   4- تمرین قبلی را با کلمات تکرار می کنیم 5- در حیاط مدرسه تعدادی مربع می کشیم و داخل آن ها تعدادی حروف می نویسیم ، یکی از دانش آموزان به ترتیب از روی مربع ها عبور می کند و دانش آموز مورد نظر حروف هر مربع را می خواند .

 دید واگرا    دانش آموز فقط به یک نقطه یا یک کلمه نگاه می کند ولی کلمات مجاور آن را نیز می بیند.

  دید همگرا   دانش آموز به یک کلمه یا یک شی آنقدر متمرکز می شود که اشیاء اطراف آن را مبهم و غیر واضح می بیند.

  دید دو چشمی  این گونه دانش آموزان به علت چپ چشمی ، یعنی فقدان هماهنگی دو چشم به این جهت که کانون عدسیهای چشم ها با هم تطابق ندارند تصاویر را دوتایی می بینند و در حافظه دیداری آنان تصویر دوتایی ثبت می شود لذا در نوشتن دیکته دچار مشکل می شوند.

  حساسیت شنیداری   برخی از غلط های دیکته مثل ( مسواک مسباک ) و ( زنبور رمبور ) به حساسیت شنیداری دانش آموز مربوط می شوند . یعنی کودک در شنیدن صداها حساس نیست .

  راه های تقویت حساسیت شنیداری   

1-تشخیص صداها از یکدیگر (ضبط صداهای مختلف)  2-  دادن املا از صداهایی که دانش آموز بر آنها حساس نیست به عبارتی دیگر یعنی کلماتی را که بچه ها حساسیت دارند را به آنها املا نگوییم.  3-  شنیدن انواع صدا با تن های مختلف (صدای ضبط را بالا و پایین بکنیم)4- پرهیز از شنیدن صداهای بلند5-  تقویت مهارتهایی برای رفع جا انداختن کلمات مثل خواندن ابتدا متن را برای بچه ها می خوانیم تا گوش آنها آن صداها و کلمات را بشنوند. 6-  چشم دانش آموز را می بندیم و از فردی دیگر می خواهیم تا نام او را بگوید و او تشخیص بدهد که چه کسی او را صدا کرده است.  7-گوش کردن به رادیو با صدای بسیار کم به طوری که به زحمت قابل شنیدن باشد.

  راه های تقویت دقت 

 1- دو تصویر که اختلاف جزئی دارند را به دانش آموزان نشان می دهیم تا تفاوت های دو تصویر را بگویند .2- روی کارت هایی واژه هایی را به طور ناقص می نویسیم تا دانش آموز آن را کامل کند .3- تمرین قبلی را این بار با نوشتن حروف اضافه برای یک واژه با دانش آموز اجرا می کنیم ، تا حرف اضافی را حذف کند .4- دیکته ی دانش آموزان را به یکدیگر می دهیم تا تصحیح کنند . 5- برای ترمیم نقیصه ی جا انداختن برخی حروف یا نقطه یا کم و زیادی دندانه های حروف یا جابه جا گذاشتن نقطه ها دو شکل مشابه که اختلاف جزئی دارند را به دانش آموز می دهیم ، تا تفاوت ها را بیابد .

 مشکلات مربوط به « ِ- » یا « ه »     بسیاری از دانش آموزان درنوشتن صدای «- ِ » در انتهای کلمه دچارمشکل می شوند یعنی واژه های( دیدنِ نامِ ) را ( دیدنه نامه ) می نویسند و برعکس واژه های ( نامه رفته ) را به صورت ( نامِ رفتِ ) می نویسند . بسیاری از راه کارها برای رفع این مشکل به کار گرفته شده است ، اما بهترین راه کار این است که برای بچه ها توضیح دهیم که بعضی وقت ها واژه ای را می گوییم که نشان دهنده ی اسامی برخی چیزهاست ( مثل : نامه خانه ) که شما منتظر نیستید معلم آن واژه را ادامه دهد. اما بعضی از واژه ها هستند که بعد از گفته شدن شما منتظر هستید که معلم آن کلمه را ادامه دهد زیرا آن کلمه به تنهایی ، مقصود معلم را نمی رساند .( مثل : مدادِ کیفِ )


how buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:35 ق.ظ

Thank you, I like it.
canadian viagra online buy viagra sildenafil online sildenafil price uk where buy viagra buying real viagra online where buy viagra uk pharmacy viagra buy viagra with no prescription uk pharmacy online viagra buy sildenafil uk
cialis 20mg prix en pharmacie
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:15 ب.ظ

Cheers, Plenty of info.

comprar cialis 10 espa241a only now cialis for sale in us only now cialis 20 mg cialis coupon dosagem ideal cialis get cheap cialis cialis pas cher paris look here cialis cheap canada cialis coupons cialis 5 mg buy
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:56 ق.ظ

Factor certainly applied!!
venta cialis en espaa cialis kaufen wo cialis tablets for sale cialis rckenschmerzen cialis rckenschmerzen order cialis from india are there generic cialis click here to buy cialis cialis manufacturer coupon interactions for cialis
Cialis online
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:32 ق.ظ

Terrific posts, Thank you.
cialis flussig cialis 20 mg cialis 5mg ou trouver cialis sur le net achat cialis en europe buy generic cialis buy cheap cialis in uk cialis canada are there generic cialis cialis prezzo di mercato
Viagra generic
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:49 ب.ظ

Many thanks, I value this!
cheap viagra online how to buy viagra on line viagra order online uk buy sildenafil uk sildenafil uk pharmacy i want to buy viagra buy viagra online overnight delivery where can i buy real viagra online how to buy viagra cheap generic viagra uk
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 11:22 ق.ظ

Truly loads of helpful info!
female cialis no prescription cialis online nederland cialis online napol ou trouver cialis sur le net we like it safe cheap cialis viagra vs cialis cialis from canada cialis daily new zealand cialis cipla best buy callus
Buy cialis
شنبه 4 فروردین 1397 11:23 ق.ظ

You mentioned that very well.
cialis purchasing tadalafilo cialis side effects click here take cialis price cialis best cialis generic cialis et insomni enter site 20 mg cialis cost cialis coupons 5 mg cialis pharmacie en ligne
primal legends hack
جمعه 4 اسفند 1396 10:14 ب.ظ
چطوری کسی که در گروه مای اسپیس من این سایت را با ما به اشتراک گذاشته است، بنابراین من آن را بررسی کردم.
من قطعا از اطلاعات لذت بردم. من نشانه گذاری می کنم و توییت می کنم
این به پیروان من! وبلاگ عالی و طراحی فوق العاده.
hydroponics
دوشنبه 30 بهمن 1396 03:51 ق.ظ
لطفا به من اطلاع دهید اگر دنبال یک نویسنده برای خود هستید
وبلاگ شما مقالات واقعا عالی و من دارید
احساس می کنم یک دارایی خوب هستم اگر همیشه می خواهید
برخی از بارها را از دست می دهم، دوست دارم برخی از محتوا را برای وبلاگ شما بنویسم و ​​یک لینک به آن اضافه کنم
مال خودم. لطفا اگر علاقه مندید برایم ایمیل بفرستید. با تشکر!
chaturbate currency hack
سه شنبه 17 بهمن 1396 04:46 ق.ظ
Thanks in support of sharing such a good thought, article is pleasant, thats why i have read it entirely
Jay
جمعه 17 آذر 1396 09:41 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
imvu credit generator
جمعه 10 آذر 1396 02:11 ق.ظ
روز خوبی هست پسر.. زیبا.. شگفت انگیز..
من وب سایت شما را نشانه می گیرم و همچنین فید ها را می بینم؟ من هستم
راضی به جستجو از اطلاعات زیادی در اینجا در داخل
انتشار، ما می خواهیم تکنیک های بیشتری در این زمینه بسازیم، از شما تشکر می کنیم.
.....
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 07:04 ب.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید را باز می کنیم
در جامعه ما وب سایت شما با اطلاعات ارزشمند برای کار کردن به ما ارائه می دهد. شما کار بزرگی انجام داده اید و ما
کل جامعه از شما سپاسگزار خواهد بود.
best psychic readings
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:20 ب.ظ
سلام، پست خنده دار یک مشکل در کنار وب سایت شما در وب explorer وجود دارد
ممکن است این را آزمایش کنید؟ IE، با این همه، رهبر بازار است و بخش بزرگی از افراد دیگر با توجه به این مشکل، نوشته های با شکوه خود را از دست خواهند داد.
ask a psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:40 ب.ظ
مطمئنا چیز زیادی در مورد این مسئله وجود دارد.

من تمام امتیازاتی که شما ساخته ام را دوست دارم.
best psychic mediums
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:12 ب.ظ
این وبلاگ فوق العاده است من دوست دارم خواندن پست های شما.
کار خوب را ادامه دهید شما قبلا می دانید، بسیاری از افراد در جستجوی این اطلاعات هستند، شما می توانید کمک کنید
آنها تا حد زیادی
confidential std test
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:32 ق.ظ
من تعجب کردم که آیا تا به حال تغییر پوسته صفحه وب سایت خود را تغییر داده اید؟
بسیار خوب نوشته شده است من عاشق آنچه شما باید بگویید. اما شاید شما می توانید کمی بیشتر در راه محتوای بنابراین
مردم می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. شما فقط یک متن بسیار زیادی دارید که تنها 1 یا 2 تصویر دارد.
آیا شما می توانید آنرا در فضای بهتری جا دهید؟
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:50 ق.ظ
سلام فقط می خواستم به شما یک سر کوتاه و به شما اجازه می دانم چند از تصاویر به درستی بارگیری نیست.
من مطمئن نیستم که چرا اما من فکر می کنم یک مسئله اتصال است.
من آن را در دو مرورگر وب مختلف آزمایش کرده ام و هر دو آن را نشان می دهند
همان نتیجه
cheap psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:38 ق.ظ
هنگامی که یک نفر برای چیزی مورد نیازش جستجو می کند
بنابراین او می خواهد که در جزئیات در دسترس باشد، بنابراین این چیزی است
اینجا نگهداری می شود
std screening near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:50 ق.ظ
اوه خدای من! شخص داستان باور نکردنی! متشکرم، با این حال من هستم
داشتن مشکلات در RSS شما. نمی دانم چرا من نمی توانم به آن بپیوندم.
آیا فرد دیگری با مشکلات مشابهی از سوی RSS وجود دارد؟ هر کسی که راه حل را می داند، شما مهربانانه پاسخ خواهید داد؟
تانکس!!
maverik viniales
چهارشنبه 18 مرداد 1396 03:33 ب.ظ
http://www.motogp.com
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 05:26 ب.ظ
Informative article, just what I was looking for.
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:27 ق.ظ
I every time spent my half an hour to read
this weblog's posts daily along with a cup of coffee.
http://sophieclare.blog.fc2.com/?xml
جمعه 13 مرداد 1396 03:46 ب.ظ
Ahaa, its pleasant discussion on the topic of this post at this place at this webpage,
I have read all that, so now me also commenting at this place.
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:07 ب.ظ
Its like you read my thoughts! You appear to know a lot approximately this, like you wrote the
guide in it or something. I feel that you simply
could do with a few p.c. to power the message home a bit,
but instead of that, this is excellent blog. An excellent read.
I'll definitely be back.
Elizabeth
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:24 ب.ظ
Thanks for finally talking about >fanoos245 - درمان اختلال دیکته نویسی
<Loved it!
Terri
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:45 ب.ظ
Hi there! This is my first visit to your blog! We are
a collection of volunteers and starting a new
initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to
work on. You have done a marvellous job!
Foot Pain
شنبه 7 مرداد 1396 06:42 ب.ظ
Hurrah! Finally I got a blog from where I be capable
of genuinely obtain valuable facts regarding my study and knowledge.
std testing near me
دوشنبه 5 تیر 1396 04:39 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در
حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا نه کار
بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه
فقط برای while. من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و
شما ممکن است را سادگی به پر همه کسانی شکاف.
که شما که می توانید انجام من می مطمئنا بود مجذوب.
at home std test
دوشنبه 5 تیر 1396 04:39 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا واقعا کار خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی درون پاراگراف
شما قادر به من مؤمن اما تنها
برای بسیار در حالی که کوتاه. من
این مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما ممکن است را خوب به پر
کسانی که معافیت. در این رویداد
شما در واقع که می توانید انجام من
را قطعا تا پایان در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30